15
Okt

Kepercayaan Ummat Ini, Sahabat Abu Ubaidah Ibn Al Jarrah

“Setiap Ummat Memiliki Orang yang Amin (Terpercaya), dan Amin Ummat ini Adalah Abu Ubadah” ~Rasulullah Saw Abu Ubaidah termasuk orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Ia masuk Islam...

Read More