21
Nov

Tinta Ummat Muhammad, Kisah Abdullah Bin Abbas

“Dia adalah Pemuda Pemilik Lisan yang Senantiasa Bertanya dan Hati yang Berakal” (Umar bin Khattab) Dia adalah tokoh sahabat ternama yang memiliki kemuliaan dari dirinya. Ia tidak pernah ketinggalan...

Read More