23
Okt

Kejernihan Hati Imam Ahmad Bin Hanbal

Wahai Abu Abdillah, biasanya orang yang telah mendapatkan penganiayaan dari orang lain, ia akan mendoakan buruk orang yang menganiayanya. Tapi aku melihat dirimu mendoakan baik kepada Mu'tashim.” lmam Ahmad...

Read More